Reżyser:
Produkcja:
Długość:
Język:

W solidarności siła!

Nasza fundacja miała zasczyt być cześcią wyjątkowego międzykontynentalnego partnerstwa zapoczątkowanego w Gdańsku:Projekt „W solidarności siła” (ang. „Strength through solidarity”) ma na celu wypracowanie uniwersalnego modelu wsparcia lokalnych działaczy społecznych z czterech kontynentów:

- Europy (Belgia, Niemcy, Polska) ,

- Azji (Indie, Tajlandia)

- Afryki (Uganda)

- Ameryki Płd. (Brazylia)

Program skierowany był do oddolnych innowatorów społecznych i aktywistów. Osób działających na rzecz młodzieży, zwłaszcza z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (z niepełnosprawnością, z defaworyzowanych dzielnic, osób dotkniętych przemocą itd.).

Celem projektu było zbliżenie do siebie i zwiększenie potencjału aktywistów z różnych stron świata do wprowadzania zmian w swoich społecznościach. Poprzez szereg inicjatyw edukacyjnych jak szkolenia stacjonarne i online, internetowy portal, praktyki i wizyty studyjne, uczestnicy podnieśli swoje umiejętności z zakresu:

- efektywnych technik komunikacji (także międzykulturowej) i PR,

- pozyskiwania zasobów finansowych

- identyfikowania zasobów ludzkich i zarządzania nimi,

- edukacji rówieśniczej i pozaformalnej, zwłaszcza pod kątem tworzenia treści w sieci

- wykorzystanie narzędzi oddolnego lobbingu

Całość programu realizowana była z wykorzystaniem zasad edukacji nieformalnej, tak aby uczestnicy programu mogli efektywnie wdrażać projekty na rzecz swoich grup docelowych, wymieniać się dobrymi praktykami z ich rówieśnikami z Polski, Europy i innych części świata.

TY TEŻ JESTEŚ AKTYWISTĄ?

Dołącz do działaczy z Europy, Azji, Afryki, Ameryki Płd i Australii na http://www.networkofchange.org/courses/

Więcej na temat projektu: http://www.irse.pl/4/23/realizowane-projekty/strength-through-solidarity-

---------------------------------------------

Współfinansowano z programu Unii Europejskiej - Erasmus Plus.